Ftesë

Konkurs

Konkurs

Ftesë

Konkurs

Konkurs

Konkurs për ekspertë

E hënë 27 Tetor 2014
Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve fton të gjitha institucionet/ofruesit që të aplikojnë në procesin për validim të kualifikimeve dhe akreditim…

Ofruesit e akredituar për kualifikimet në KKK

Qendra Sociale Edukuese “Don Bosko”

-       Asistent administrativ; niveli i KKK-së: (IV) 

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III) 

-       Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit; niveli i KKK-së: (III) 

-         Instalues i ngrohjes qendrore; niveli i KKK (lll)

-       Instalues elektrik; niveli i KKK-së: (III) 

-       Instalues i ngrohjes qendrore; niveli i KKK-së (III) 

-       Teknologji informative, niveli i KKK-së (IV-për shkollë)

-       Teknologji informative, niveli i KKK-së (II-për QT)

 

Qendra  Rajonale për Aftësim Profesional- Gjakovë

-       Asistent administrativ; niveli i KKK-së: (III)

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III)

 

Qendra Rajonale për Aftësim Profesional – Mitrovicë

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III)
-      Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II) 

 

Qendra Rajonale për Aftësim Profesional – Pejë

-       Asistent administrativ; niveli i KKK-së: (III)

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III)

-       Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit; niveli i KKK-së: (III)

 

Qendra  Rajonale për Aftësim Profesional – Prishtinë

-       Asistent administrativ; niveli i KKK-së: (III)

-       Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit; niveli i KKK-së: (III)

-       Instalues i ngrohjes qendrore; niveli i KKK-së: (III)

-       Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II)


Qendra  Rajonale për Aftësim Profesional – Ferizaj

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III)

-       Instalues i ujësjellësit dhe kanalizimit; niveli i KKK-së: (III)

-      Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II) 

Qendra  Rajonale për Aftësim Profesional – Prizren

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III)

-      Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II)  

Qendra Rajonale për Aftësim Profesional – Gjilan

-       Saldim; niveli i KKK-së: (III)

-       Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II) 

Qendra Trajnuese “KEK”,

-       Saldim; niveli i KKK-së: (IV); Tornim ; niveli i KKK-së: (III); Frezim; niveli i KKK-së: (III); Shpim ; niveli i KKK-së: (III); Prerje ; niveli i KKK-së:  (III)

-       Instalues Elektrik; niveli i KKK-së: (IV)

-       Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II)

 Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional “Gjon Nikollë Kazazi”, Gjakovë

-       Asistent administrativ; niveli i KKK-së: (IV) 

-      Teknologji Informative, niveli i KKK-së (IV)

Qendra për Trajnim dhe Zhvillim “PTK”, Prishtinë

-       Asistent administrativ; niveli i KKK-së: (III)

-       Teknologji Informative, niveli i KKK-së (III)

Agjensioni për Përkrahje të Punësimit në Kosovë  APPK
 
-      Teknologji Informative, niveli i KKK-së (II) 

Diakonie Traning Centre  DTC, Mitrovicë

-     Instalues i ngrohjes niveli i KKK-së (III) 

-     Instalues i ujësjellësit dhe Kanalizimit niveli i KKK-së (III)

- Instalues elektrik, niveli i KKK-së (III)

x

Autoriteti Kombëtar i Kualifikimeve